Hádka nebo bitka na pracovišti a jejich následky. Bude se jednat o pracovní úraz?

Každý zaměstnavatel by se měl starat o to, aby na pracovišti vládla příjemná atmosféra a aby pracovníci pracovali v příjemném prostředí. Samozřejmě ne vždy dokáže zajistit, aby si jednotliví zaměstnanci sedli povahově. Někdy vznikají na pracovišti nepřátelské vztahy, někteří si zkrátka neumí spolu sednout a vyjít. Kvůli tomu může dojít k hádce, potyčce nebo rovnou k bitce na pracovišti, z níž může následně vzejít úraz. Nabízí se proto otázka z hlediska BOZP, a sice jedná se o pracovní úraz nebo ne? Pokračování článku