Víte, jak a proč nechat ekologicky zlikvidovat azbest?

O azbestu se hojně mluví zejména v souvislosti se staršími budovami. Azbestová vlákna, byť téměř mikroskopická, se totiž při neodborné manipulaci velmi rychle uvolňují do ovzduší. Pokud jsou následně vdechnuta, dokáží mechanicky poškodit plíce, pohrudnici či pobřišnici. A mohou vést i ke vzniku rakoviny.

Obsahují je i dříve tolik oblíbené boletické panely. Bývaly oceňovány zejména kvůli své dostupnosti a nízké ceně, dnes se v nich skrývá doslova časovaná bomba. Pokračování článku

House Nature Construction Private

Novostavba v Českých Budějovicích? Víme, kde ji poptat

Platba za ještě nehotové bydlení v sobě skrývá mnohá rizika, a právě proto je nutné svěřit svůj projekt výhradně firmám a projektantům s dlouhou pozitivní historií.

V Českých Budějovicích a jejich okolí vám své mnohaleté zkušenosti nabídne Roman Kučera. Kvalitní materiály, profesionální přístup, pečlivé provedení s garancí – to vše svým klientům nabízí.

S důrazem na inovace

Rozhodně to však neznamená, že by jeho pozemní stavby České Budějovice ustrnuly v čase. Naopak, každý rok přináší jeho tým odborníků do hry nové a nové technologické vychytávky, speciálně navržené materiály a další komponenty, jež mají za úkol pozvednout estetiku prostoru i prodloužit životnost celé stavby.

Můžete se spolehnout na to, že tato stavba novostaveb České Budějovice sleduje nejnovější trendy a seznámí vás se vším, co by se vám mohlo v budoucnosti hodit. Poradí vám s technologií budov, výběrem materiálů a finálními úpravami, tipy na úspory energií a mnoha dalšími věcmi.

Plynulost jako důležitý faktor úspěchu

Roman Kučera stavitelství České Budějovice se však stará i o revitalizace a rekonstrukce objektů – a velmi dobře si uvědomuje, jak důležité jsou plynulé dodávky materiálu i navazující harmonogram řemeslnických prací. Pokud tedy chcete mít jistotu, že se právě váš projekt dostane do cíle včas a bez zbytečných zádrhelů,dejte mu šanci.

Pečlivý přístup ke všem aspektům stavby šetří váš rozpočet a nepříjemnosti, související se stavbou či rekonstrukcí, zredukuje na minimum. Revitalizace domu nemusí váš život ochromit na dlouhé měsíce a rekonstrukce vás už nevyděsí nečekanými vícenáklady, protože se vždy řídí předem stanoveným rozpočtem.

Máte zájem o renovaci koupelnového jádra, či rovnou stavbu celého rodinného domu? Potřebujete připravit projekt, zastoupit ve správním řízení nebo si opatřit zkušený technický dozor pro stávající stavbu? Vsaďte na zkušený tým expertů Romana Kučery. Více se dozvíte na StavKucera.cz.

Gabiony jako šikovná alternativa plotu či opěrné zdi

Z dálnic a opěrných zdí cest až do zahrad či na zkrášlení fasády domu. To je cesta dnes mimořádně populárních konstrukčních prvků zvaných gabiony. Jejich suchá technologie výstavby je relativně rychlá a nenáročná, výsledek velmi estetický, a proto se není čemu divit, že stále více majitelů domů se rozhoduje právě pro toto spojení drátů a kamene.

Co tvoří základ gabionů?

Gabiony tvoří drátěné koše, do kterých se následně vkládá kamenivo podle představ konkrétního vlastníka nemovitosti. Základní konstrukce, tedy drátěný kos, je vyplétaná hrubými pozinkovanými dráty, které se svařují přímo na místě stavby. Jednotlivé koše se navzájem pevně spojují drátěnými spirálami a táhly, díky nimž navzájem tvoří jeden funkční celek.

Na gabiony připravte stabilní podloží

Před výstavbou gabionů je nutné vytvořit pro ně kotvící základ. Ten však nemusí být tak hluboký jako v případě, že byste chtěli budovat opěrný zeď nebo plot z betonových bloků. Doporučuje se připravit výkop hluboký kolem půl metru, který se následně vysype a zhutní štěrkovým materiálem ve vrstvě kolem 20 cm, případně lze použít i 10 cm silná vrstva betonu.

Přibližně v půlmetrových vzdálenostech je vhodné osadit stabilizující kovové tyče, které zvyšují pevnost celé gabionové konstrukce. Na takto připraveném základě se mohou začít stavět samotné koše, přičemž tento proces přenechejte raději specializované firmě.

Gabiony si žádají speciální kamenivo

Po vybudování košů se začíná s jejich plněním. Volba kameniva je závislá zejména od vkusu konkrétního majitele nemovitosti, v jejímž okolí se staví gabionova opěrný zeď či plot. Kameny musí splňovat zejména estetickou funkci, a proto je třeba vybírat je opravdu poctivě. Mezi nejpopulárnější kameniva patří žula, vápenec, dolomit, rula, případně břidlice nebo čedič.

Při plnění koše se postupuje nejdříve tak, že se vyplní pohledová strana gabionu těmi nejkrásnějšími kameny do požadované struktury. Střední část gabionu se zasype menší frakcí kameniva s velikostí částic od 16 do 64 mm, čímž výrazně ušetříte náklady na budování této konstrukce.

Pokračování článku

Stavební odpad může být nebezpečný. Na který si při demolici dát pozor?

Ať už likvidujete starou kůlnu za domem, přístavbu nebo dům po prarodičích, měli byste si dát pozor na nebezpečné materiály, které se ve zdech starých příbytků vyskytují. Každá firma zaměřující se na demoliční práce je si moc dobře vědoma toho, že se ve zdech takových příbytků může vyskytnout azbest nebo jiné nebezpečné materiály. Při bourání vzniká stavební odpad, ale ten může být tvořen nejrůznějším odpadem, nejen kamením nebo zeminou, ale také něčím mnohem nebezpečnějším.

Při demolici se nevyhnete ani smíšenému stavebnímu odpadu, v němž najdete kabely nebo třeba beton a cihly s asfaltem. Domy se v minulosti stavěli z lecčeho, dokonce i z azbestu, o kterém se dříve nevědělo, že je tak zdraví škodlivý. I z tohoto důvodu se doporučujeme obrátit na profesionály, pokud budete chtít demolovat kůlnu, dům nebo jen garáž za domem. Profesionálové z Stavby – demolice a bourání s.r.o. vědí, jak správně likvidovat třeba takový azbest. Vědí, jak mají postupovat podle stanovené legislativy.

Jaký stavební odpad je nebezpečný?

Při demoličních prací se musí dávat pozor na zmiňované nebezpečné materiály, které sídlí ve zdech nejednoho domu. Jak jsme zmínili, najdete je hlavně ve starých příbytcích, protože se v minulosti využívaly hodně. Tehdy se opravdu ještě nevědělo, jak zdraví škodlivé jsou.

Za nebezpečný stavební dopad je považován třeba ten, který obsahuje eternit nebo střešní krytinu s prvky azbestu. Taky se do této skupiny řadí odpad, jenž byl znečištěn nebezpečnými látkami nebo který je rovnou obsahuje. Nebezpečnými látkami máme na mysli třeba plechovky od barev nebo obaly od těsnících hmot či plechovky od olejů.

Stavební nebezpečný odpad nepatří do popelnice

Stavební odpad by se měl řádně zlikvidovat, není určen do popelnice. Už vůbec do popelnice nepatří odpad, který je označen za nebezpečný. S takovým odpadem se musí zamířit na skládku, kde bude řádně zlikvidován. Doporučujeme to opravdu nechat na odbornících, kteří i nebezpečný odpad nechají zlikvidovat tak, jak se má, a tak, aby nedošlo k újmě na zdraví.