Pracovní oděvy pro bezpečný výkon práce

Každá práce vyžaduje určité pracovní pomůcky. Při některých zaměstnáních postačí pouze telefon či počítač a při jiných je naopak zapotřebí pracovního oděvu či bezpečnostní obuvi. Proč je při některých činnostech nutné užívat bezpečnostních a ochranných pomůcek a kde takové pomůcky shánět, se dozvíte v následujícím článku.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Pracovní podmínky a vůbec pracovní poměr jako takový upravuje v České republice pracovní zákoník. Jedna ze stěžejních oblastí pracovního práva představovaná bezpečností a ochranou zdraví při práci však není pracovním zákoníkem upravena dopodrobna, ale její úprava je doplněna speciálním předpisem, a to zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek BOZP. Tento speciální zákon stanoví, že každý musí při výkonu své práce dodržovat podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž povinnosti v této oblasti jsou stanoveny nejen zaměstnancům, ale také zaměstnavatelům. Mezi jednu ze základních povinností, jejímž plněním je přispíváno k bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců, patří užívání a nošení ochranných pomůcek, jako jsou pracovní oděvy a ochranná obuv.

Zajímavý článek:  Ochranné pracovní oděvy a obuv

Pracovní oděvy

Pracovní oděv představuje velmi důležitý ochranný prostředek při výkonu práce, který pomáhá zaměstnancům předcházet nepříjemným pracovním úrazům, popřípadě je do značné míry zmírnit. Ochranné oděvy by měly být maximálně pohodlné a měly by splňovat požadavky na konkrétní profesi, což znamená, že by neměly v žádném případě omezovat při práci. Tak například pracovní oděvy užívané v gastro oborech a ve zdravotnictví jsou ve většině případů bílé barvy, neboť bílá barva usnadňuje jejich údržbu.

Kde nakupovat pracovní oděvy?

Pracovní oděvy můžete vybírat na stránkách internetového obchodu celar.cz, kde najdete pestrou nabídku pracovních oděvů a ochranných pomůcek vysoké kvality a atraktivní ceny. Můžete vybírat z pracovních oděvů nejen podle zvoleného pracovního prostředí, ale také podle designu či kvality provedení.

voltamax / Pixabay

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *