Bydlíte blízko řeky? Pak je pro vás povinný povodňový plán!

Krásné bydlení u řeky je snem mnoha lidí. Když je řeka klidná, je taková oblast ideálním místem k relaxaci. Vše ale končí ve chvíli, kdy přívalové deště způsobí povodně a následně mnoho nenávratných škod na majetku místních obyvatel. Zmírnit tyto důsledky pomáhají povodňové plány.

Co je tedy povodňový plán? Koho se týká a jaké informace obsahuje? To jsou důležité otázky, na které by měl znát odpověď každý občan či podnikatel, který má nemovitost v oblasti ohrožené povodní. Povodňový plán je povinným dokumentem pro všechny obce, v jejichž územních obvodech může dojít k povodni, ale také pro vlastníky staveb, které jsou povodněmi ohrožené nebo se nacházejí v záplavovém území. Při nedodržení povinnosti může hrozit pokuta až do výše 100 tisíc Kč.

Jaké informace najdete v povodňovém plánu?

Obsah povodňového plánu je rozdělen na 3 základní části, a to věcnou, organizační a grafickou. Ve věcné části dokumentu jsou obsaženy informace důležité pro zajištění ochrany před povodněmi a směrodatné limity pro vyhlašování povodňové aktivity. V organizační části najdeme jmenné seznamy, adresy a způsob spojení účastníků ochrany před povodněmi. Grafická část pak zpravidla obsahuje mapy, ve kterých jsou vyznačena záplavová území, hlásné profily, místa soustředění, evakuační trasy a informační místa.

Zajímavý článek:  Prodej a nákup družstevního bytu v pár krocích

Digitální povodňový plán

Oblíbená je dnes interaktivní podoba digitálního povodňového plánu, která umožňuje vysokou míru provázanostmi mezi jednotlivými částmi prostřednictvím odkazů. V digitálním povodňovém plánu je také možné rychleji a efektivněji vyhledávat klíčové informace.

ENVIPARTNER s.r.o.

  • Zpracováním a aktualizacemi povodňových plánů se u nás v ČR věnuje například společnost ENVIPARTNER s.r.o. Firma nabízí také odborná školení a samozřejmostí je pravidelná aktualizace na roční bázi. Více informací naleznete na www.envipartner.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *