Sanace zdiva s důrazem na chemickou injektáž

Mnoho budov obytné i občanské zástavby se potýká s problémem vlhkého zdiva, nejčastěji v oblasti suterénního nebo nadzákladového zdiva. V obytných prostorách si takového jevu všimnou obyvatelé relativně včas, horší je však situace u nepříliš frekventovaných místností suterénu. Tato vlhkost ve zdivo degraduje zdivo nejen esteticky, ale časem také staticky. Je proto nezbytné nastalou situaci řešit sanací neboli ozdravením zdiva. Pokračování článku