Sanace zdiva s důrazem na chemickou injektáž

tpsdave / Pixabay

Mnoho budov obytné i občanské zástavby se potýká s problémem vlhkého zdiva, nejčastěji v oblasti suterénního nebo nadzákladového zdiva. V obytných prostorách si takového jevu všimnou obyvatelé relativně včas, horší je však situace u nepříliš frekventovaných místností suterénu. Tato vlhkost ve zdivo degraduje zdivo nejen esteticky, ale časem také staticky. Je proto nezbytné nastalou situaci řešit sanací neboli ozdravením zdiva.

Jaké existují možnosti sanace zdiva

Možností je několik a záleží na více podmínkách při určování té ideální. Mechanická řešení jsou ta, kdy se různým způsobem vytvoří ve zdivu prostor, do něhož se vloží hydroizolační materiál, tak, aby přerušil vzlínající vlhkost v požadované horizontální úrovni. Dále se dají uplatnit řešení chemická, které se někdy označují obecně jako injektáže. Jak již název napovídá, vpravují se zdiva do vhodné injektážní hmoty. Poslední používanou možností jsou metody založené na elektro-fyzikálních dějích. Pojďme si jednotlivé metody blíže představit.

Mechanické metody

Mechanické sanování zdiva, jak již bylo řečeno výše, spočívá ve vložení hydroizolační vrstvy do zdiva. K vytvoření spáry pro vložení hydroizolace se nejčastěji zdivo podřezává. Pokud je v postiženém zdivu průběžná (nepřerušená) ložná spára, můžeme zvolit jednodušší technologii podřezání a to speciální motorovou pilou. V opačném případě, nebo v případě kamenného nebo betonového zdiva se používá sofistikovanější diamantové lano. Tato varianta však obnáší úskalí v tom, že ke zdivu musí být oboustranný přístup. Poslední využívanou metodou je zarážení ocelových desek se zámkem do zdiva, to rovněž vyžaduje průběžnou ložnou spáru.

Chemická injektáž aneb co je to?

Chemická injektáž představuje velmi osvědčené a především šetrné řešení. Lze ji úspěšně použít tam, kde je ke zdivu přístup pouze z jedné strany. Navíc se nijak nenarušuje statiku. Zdivo se v požadované rovině navrtává a do vývrtů o průměru řádově do 20 mm se vkládají ocelové trubice. Pomocí nich se do zdiva aplikuje injektážní hmota, jejíž výběr závisí na vlastnostech sanovaného materiálu. Způsob aplikace hydroizolační hmoty pak lze provést buď tlakově, hydrostatickým tlakem (samospádem) nebo beztlakově. Tento druh sanace vlhkého zdiva provedený odbornou a certifikovanou firmou je velmi spolehlivým způsobem jak zamezit vzlínání. Stručně vám představíme jeho varianty a jejich možnost.

Zajímavý článek:  Kvalitní průtokové ohřívače vody? Jedině v Železářství Absolut!

Polyuretanové pryskyřice

Na výběr jsou polyuretanové pryskyřice, které lze používat jak do suchého tak mokrého zdiva. Rychle expandují do spár, trhlin pórů zdiva a expandují až na dvaceti pěti násobek objemu a tvoří hydroizolační clonu proti vzlínající vlhkosti. Jejich výhodou je určitá míra elasticity a mechanická houževnatost, proto obstojí i v dynamicky namáhaných podmínkách.

Injektování silikonovými emulzemi

Dalšími prostředky jsou hmoty na bázi silikonátů. Zejména účinné jsou mikroemulze a krémy, které na rozdíl od tekutých přípravků nepodléhají tolik díky své viskozitě gravitaci. Jejich expanze a tvrdnutí má pomalý a rovnoměrný charakter a jsou schopny takto penetrovat také smíšené zdivo s podílem nesavých staviv. Další výhodou je, že i přes hydrofobní clonu, kterou vytvoří, zachovává difúzní vlastnosti zdiva.

Akrylátové gely
Tento druh injektáže se někdy označuje také jako bezvýkopová hydroizolace. Na rozdíl od výše popsaných injektáži v tomto případě totiž nedochází k napouštění zdiva, ale zeminy na vnější straně podzemního zdiva. Na straně exteriéru se tak vytvoří pro vodu nepropustná zóna. Jedná se o jedinou skutečně spolehlivou technologii pro plošnou hydroizolaci zdiva proti zemní vlhkosti přilehlého terénu.

Elektroosmóza
Nakonec nám zbyla metoda elektro-fyzikální. Konkrétně elektroosmóza, jejíž princip spočívá ve vynucení elektrického potenciálu mezi zdivem a zeminou podloží o opačné polaritě, než jaká je v přirozeném stavu. Na molekuly vody se vážou různé soli a vznikají tak ionty, které mají tendenci putovat k anodě nebo katodě. Tím, že se vytvoří z části zdiva anoda a ze zeminy katoda jsou nuceny ionty v tomto elektromagnetickém poli pohybovat se opačně, než při vzlínání. Tato metoda v provedení od firmy BQM je tou nejšetrnější možností jak vysoušet vlhké zdivo. Není totiž zapotřebí žádných stavební prací, technologie je naprosto nedestruktivní. Je to ideální způsob sanace historických budov. Systém je navíc spolehlivý dlouhodobě, na což poskytuje výrobce záruku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *