Nová zelená úsporám nabízí finanční pomoc. Lidé o dotace aktivně žádají

S příchodem koronavirové krize se ukázalo, že jenom hrstka lidí má takzvaný hotovostní polštář čili že jen zlomek lidí má finanční rezervu, na kterou mohou sáhnout v těžkých časech. Možná právě to vedlo k tomu, že se zvýšil zájem o dotace z programu Nová zelená úsporám. Tento program nabízí lidem finanční pomoc, respektive jednorázové finanční příspěvky, které lze použít na pořízení úsporného opatření, jež dlouhodobě sníží energetickou náročnost rodinného domu. A jelikož nižší energetická náročnost rodinného domu vede k nižším platbám za elektřinu, proč do tepelného čerpadla nebo fotovoltaiky neinvestovat? Pokračování článku

Electricity Power Lines Energy

Zelená elektřina a kde se vlastně bere

Přemýšlíte o tom, že byste přešli na tak trochu alternativní dodávky elektrické energie? Nejste si jistí, zda současná honba za ekologií není jenom pozlátkem, jež v konečném důsledku neudělá s ochranou planety vůbec nic? Pojďte se spolu s námi podívat na celou problematiku trochu podrobněji.

Zelená energie a její zdroje

Každý spolehlivý dodavatel ekologické elektřiny používá výhradně tu, získanou z obnovitelných zdrojů. Těch je celá řada a mezi ty nejznámější patří:

  • solární, vodní a větrné elektrárny,
  • bioplynové stanice,
  • technologie využívající biomasu.

Jde o procesy, které nijak nepřispívají ke zvyšující se produkci CO2, zodpovědné za oteplování naší planety. Jen v ČR najdete takových výrobců elektřiny několik desítek. Obvykle zpracovávají zemědělský odpad, případně využívají hojného slunečního svitu.

Odkud bude elektřina z obnovitelných zdrojů pocházet, záleží jen na vás

Jsou vám některé zdroje zelené energie bližší než jiné? Požádejte svého energetického operátora o příslušný certifikát, zajišťující, že bude energie do vaší zásuvky proudit třeba jen z bioplynových stanic. Jde rovněž o jeden ze signálů kvality. Pokud obdobné garance chybí, nebude pravděpodobně zvolený dodavatel příliš důvěryhodný.

Zelená elektřina k vám může začít proudit okamžitě

Možná vás to překvapí, ale elektřina z obnovitelných zdrojů je stejně dostupná jako její „neekologická“ sestřička. Jakmile podepíšete smlouvu s dodavatelem, začne k vám v dohodnutém termínu okamžitě proudit. Nepotřebujete žádné úpravy stávajících rozvodů a důvěrně známá vám bude i fakturace a další náležitosti.

Dodavatel ekologické elektřiny nemusí být drahý

A kolik taková zelená elektřina stojí? Pokud nakoupíte tu od E.ONu, nebude vás ročně stát více, než pár desetikorun. Ve hře je totiž pouze malý poplatek, který k vašemu stávajícímu tarifu přibude. Za jednu MWh zaplatíte jen o 34 Kč navíc, což je při obvyklé spotřebě 2,5 MWh za rok přibližně cena jedné lepší kávy. A to už za to rozhodně stojí.

Hypotéka, aneb co vše o ni potřebujete vědět a znát

Hypotéka, neboli hypoteční úvěr je takové poskytnutí peněžních prostředků, které slouží na investice do nemovitosti na území České republiky nebo na její výstavbu či pořízení, a jehož splácení je zajištěno zástavním právem k této nemovitosti. Důležité pro hypotéku je její přísné zaměření a určení poskytnutých peněžních prostředků.

Hypotéka je omezena na využití peněz na koupi stavebního pozemku nebo nemovitosti určené pro bydlení, výstavbu rodinného domu, pořízení stavby pro nebytové účely, modernizaci či rekonstrukci stávající nemovitosti.

Kdo vám poskytne hypoteční úvěr?

Poskytováním hypotečních úvěrů se zabývají specializované instituce, převážně banky (hypoteční banky). Hypoteční úvěr může být poskytnut fyzické i právnické osobě a obvykle slouží na nákup nemovitosti k bydlení.

Co je to bonita a proč je tak důležitá

Důležité při žádání o hypoteční úvěr (o hypotéku) je prokázání bonity. Jedná se o poskytnutí takových informací bance, na základně kterých je daná instituce schopna rozhodnout, zda žadatel o hypotéku je schopen dostát svým závazkům a řádně splácet danou hypotéku ze svých peněžních zdrojů. Jde o prokázání dodatečné výše příjmů žadatele a často v poměru ke svým peněžním výdajům.

Zkrátka zda-li žadateli o hypotéku zbývá dostatečné množství peněz na splátky hypotéky, a aby mu zbyl i dostatek prostředků na obživu.

Hypotéka musí být řádně zajištěna

Každý hypoteční úvěr musí být řádně zajištěn zástavním právem k nemovitosti, která je zapsaná v katastru nemovitostí a žadatel je jejím vlastníkem. Je nutné danou nemovitost nechat pojistit minimálně do výše úvěru proti živelným rizikům a pojistné plnění nechat vinkulovat ve prospěch banky. Odhadní cena zastavené nemovitosti je vyšší než výše hypotéky. Je to z jednoho prostého důvodu.

V případě nesplácení propadá nemovitost bance, která se jí samozřejmě snaží co nejrychleji prodat. Tím pádem nebude daná nemovitost prodána za celou odhadní cenu, ale pod cenou, tudíž si tímto způsobem kryje banka takříkajíc záda. Obvyklá maximální hranice výše úvěru je okolo 85 % odhadní ceny nemovitosti.

Pokračování článku