Pořiďte si domovní čistírny odpadních vod

domovní čistírny odpadních vodDomovní čistírny odpadních vod se využívají k likvidování odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění, kam se řadí například rodinné domy, penziony, chalupy, provozovny. Pomocí čističek je umožněno čištění odpadních vod ze sociálních zařízení, koupelen, ale také z kuchyní, myček nádobí nebo automatických praček.

Druhy čistíren odpadních vod

Podle velikosti, určení a konstrukce se čistírny dělí na domovní pro jednoho až patnáct obyvatel, na komunální 15 – 50 obyvatel, komunální 50 – 150 obyvatel a komunální nad 150 obyvatel. Další dělení čističek odpadních vod je možné provádět na základě čistírenských procesů a způsobu řízení – čistírny SBR – typ A, čistírny klasické – typ B. Čističky odpadních vod se vyrábí a dodávají jako nadzemní, které se instalují v budově nebo jako podzemní. Kapacita se určuje podle počtu připojených obyvatel.

Aktivační čistírny od firmy GONAP se řadí k nejprogresivnějším technologiím čištění odpadních vod. Principem je nízko zatěžovaná aktivace s částečnou či úplnou stabilizací kalu. Stabilizovaný kal se také odvodňuje. Čistírny odpadních vod jsou celé z plastu a koncipované jako kompaktní zařízení. Používají se pro čištění odpadních vod splaškového charakteru z bytových jednotek, rodinných domů, kempů, hotelů, sociálních zařízení podniků atd.

Výhody čistíren odpadních vod

Komunální čistírny splaškových odpadních vod jsou podle velikosti přizpůsobeny počtu osob napojených na čistírnu. Kromě toho se dají individuálně přizpůsobit pro místní podmínky. K výhodám čistíren patří nenáročná údržba. Fungují automaticky a čistírna odpadních vod je dimenzovaná na neustálý přítok splašků po 24 hodin denně. Obecně platí, že každý druh čistírny odpadních vod se po opuštění čistírny kvalitně vyčistí. Jestliže se splní potřebné legislativní podmínky, lze vodu znovu použít například na zalévání zahrady.

Zajímavý článek:  Odvoz odpadu v Praze

Kvalitní čistírny odpadních vod od firmy Gonap

Pokud se rozhodnete pro pořízení některé z čistíren odpadních vod, rozhodně nezapomeňte na kvalitu. Mnoho spokojených zákazníků má firma Gonap, kde spolupracují také s jinými organizacemi na inovaci a vývoji nového sortimentu. Firma Gonap je certifikována podle systému kvality ISO 9001:2000. Od firmy budete mít zajištěnou ČOV od 5 do 5000 EO, dodávku čerpacích stanic, zařízení pro odvodňování kalu, jímky a septiky, komplexní těsnící systém INTEGRA, enzymy pro odstraňování organických usazenin či dodávku provzdušňovacích systémů a řídícího systému pro ČOV včetně vizualizace. Dále lze zajistit dálkové řízení ČOV, rekonstrukci ČOV, provozování ČOV, vypracování PMŘ a uvedení zařízení do provozu. Od firmy Gonap očekávejte také komplexní záruční a pozáruční servis, závěrečné vyhodnocení akce, dlouhodobé sledování a vyhodnocení provozu a provádějí se i revize vodních děl ohlášených podle § 15a vodního zákona.

Důvody k investicím do čistíren Gonap

Nejvýhodnější je čistit splaškové odpadní vody rovnou u zdroje znečištění. Stavba čističek odpadních vod nepřináší potíže s průnikem infiltračních vod. Jde o flexibilní systém s možností se přizpůsobit konkrétním situacím. Biologické čištění se dá nazvat nejefektivnějším způsobem čištění odpadních vod. V podstatě se několikanásobně urychlí samočisticí pochody, probíhající přirozeně při organickém znečištění v každé přírodní vodě. Čističky jsou přizpůsobeny pro procesy nitrifikace a denitrifikace a lze ji vybavit i zařízením k procesu chemického odstraňování fosforu. Čistírny typu SBR se nemusí trvale obsluhovat, postačí občasná obsluha a pravidelný dozor. U všech reaktorů je odvětrávání vedeno mimo ČOV, čímž se minimalizují nepříjemné pachy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *