Schody, schůdky, schůdečky aneb zařizujeme schodiště

Chůzi po schodech můžeme pojmout jako tělesné cvičení, ale po pravdě je schodiště v domě nezbytné. Místo vyhrazené pro stavbu domů nás nutí „vyhnat“ objekt do výšky, abychom dostali více užitného i obytného prostoru.

Kam se schodištěm

Umístění je důležité rozhodnutí. Zpravidla v domě nebo v bytě spojuje část odpočinkovou a obytnou, ale také půdy a sklepy. Pro komfort bydlení jsou určující schody v obytné části. Můžeme je nechat vybudovat přímo v obytné části a nebo povedou z chodby, haly či dalšího zázemí. Ať už se rozhodneme jakkoli, bude to natrvalo. Schodiště by proto mělo účelně spojovat všechny obytné místnosti a nemělo by v interiéru působit rušivě, ba naopak by jej mělo ozvláštnit.

Důležitým faktorem je i snadná údržba a úklid. Pod schody by neměl být umístěn například jídelní stůl nebo sedací nábytek, protože schodišťovým prostorem mohou propadávat nečistoty z bot, prach a podobně. Nesmíme také zapomenout, že po schodech budeme stěhovat nábytek. Vzhled schodiště a zábradlí se řídí předpisy, které stanovují rozměry, tvar, bezpečnost a další. Jejich nedodržení může způsobit problémy při kolaudaci. Následuje proto trocha teorie.

Technické názvy i parametry

Schodiště s podstupnicemi

Schodiště s podstupnicemi

Stupeň (schod) se skládá ze stupnice a podstupnice. Stupnice je část, kam stoupáme, podstupnice část pod stupněm, která může chybět. Stupně tvoří rameno schodiště. V jednom rameni musí být nejméně tři a nejvíce osmnáct schodů a ty musí mít stejnou výšku, v přímém rameni i šířku.

Vyžaduje-li výška schodiště více než 18 stupňů, musí být vložena podesta. Rozměr schodu vychází z délky kroku. Ideální profil je 17 cm výška a 29 cm šířka. Podesta je i nástupní a výstupní prostor; i když není přesně vymezen, musí umožnit bezpečný přístup ke schodišti.

Minimální průchozí šířka v bytě je 90 cm. Užitná šířka ramene nejméně 80 cm. Madlo zábradlí musí být minimálně ve výšce 90 cm nad hranou schodu, pokud hloubka volného prostoru nepřesáhne tři metry. Velkou pozornost věnujeme podchodné výšce, která musí být nejméně 210 cm.

Zajímavý článek:  Nerezové zábradlí jako bezpečnostní i dekorační prvek

Schody bezpečné a čisté

Od schodiště očekáváme odolnost, trvanlivost a bezpečnost. Nesmí klouzat, mít ostré hrany, musí být osvětlené a hluk z něho přenášený musí být v normě. Z bezpečnostních prvků je na prvním místě zábradlí. V bytech musí být zábradlí plné s výplní tabulovou, sloupkovou či mřížovou. Mezery musí být do 120 mm. Madla nesmějí mít hrany či výstupky, musí se dobře uchopit rukou a být pokud možno nepřerušovaná. Na schody musí být dobře vidět. Podmínkou je denní osvětlení. Umělé osvětlení může být shora, z boku, a také přímo na plochu stupně.

Tvar a konstrukce

Schodiště by tedy mělo být v souladu se stylem domu. Konstrukce schodiště je buď stavební součástí objektu nebo samostatně zbudovaná. Plocha potřebná pro schodiště je průměrně 4 až 5 m². Pohodlí a bezpečnost poskytuje přímoramenné schodiště, které je také nejvýhodnější při stěhování nábytku. Schodišťové rameno může být dále zakřivené, lomené nebo zatočené do oblouku či kruhu. Skládá se z nosné konstrukce, stupňů a zábradlí.

Materiály na schody

Materiál schodiště souvisí s typem konstrukce. Betonové schodiště se odlévá přímo na stavbě do bednění s vloženou výztuží. Takové schodiště může mít jakýkoliv tvar a je pevné, odolné a trvanlivé. Podobné vlastnosti má prefabrikované železobetonové schodiště montované z dílů. Obklad může být ze dřeva, plastu, dlažby, kamene či koberce. Materiály lze kombinovat, ale na jednom schodišti by neměly být použity více než dva různé materiály. Zábradlí může být samostatné, připevněné ke stupňům nebo k nosné konstrukci. Jako nedílná součást schodiště by mělo být zábradlí ze stejného materiálu nebo kombinace materiálů jako schodiště.

Ještě jednou bezpečnost

Při výběru sledujte tvarové, konstrukční a materiálové provedení, způsob ukotvení a také detaily zpracování. Nikdy ale nedávejte přednost vzhledu před bezpečností a pohodlím. Po schodišti budete chodit mnoho let.

Free-Photos / Pixabay

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *