Jak zateplit fasádu správně a bez chyb?

PENTAX ImageZákladním předpokladem snížení nákladů u starých domů je zateplení obvodových stěn. Je stále více k vidění jak se velká panelová sídliště, která jsou ve velkých městech, proměňují ze šedivých a nehezkých míst, na místa s nově zrekonstruovanými domy. Je to díky zateplení fasády.

Podle odborníků může obvodovými stěna unikat až 40 % tepla. Současně s tím dodávají, že jediného efektu dosahuje celoplošné zateplení, částečné zateplení domu nebo stěn snížení nákladů nepřinese a navíc může způsobit celou řadu problémů.

Komplexní zateplení domu
Komplexní zateplení domu znamená, že se podniknou veškerá opatření, která povedou k zamezení vzniku veškerých tepelných ztrát. Nejedná se tak pouze o zateplení fasády domu, ale také o zateplení podlahy, stropu, stěn, ale také výměnu otvorových prvků, oken a dveří, za nové s izolačním dvoj nebo trojsklem.

Co jsou tepelné mosty
Tepelné mosty jsou místa v konstrukci stavby, kterými dochází ke zvýšenému úniku tepelné energie z interiéru do okolního prostředí. Nejen že kvůli tomu dochází k tepelným ztrátám, ale také dochází často k poklesu vnitřní povrchové teploty pod hodnotu rosného bodu, což je důvod ke kondenzaci vodních par.

Krok za krokem ke správnému zateplení
Jelikož je zateplení domu finančně náročné a provádí kvůli zvýšení funkčnosti domu, jeho dlouhé životnosti a také estetickému hledisku, je potřeba, aby vše bylo provedeno kvalitně a bez chyb. Existují určité zásady, které je nutné dodržet.

  • energetický audit
  • vypracování projektu
  • výběr zateplovacího systému
  • kontrola průběhu montáže

Energetický audit
Hlavním úkolem a cílem energetického auditu je stanovení skutečných tepelných ztrát domu a návrh optimálního řešení, zateplení. Během auditu se posuzuje stávající technický stav budovy, co se týče z pohledu stavebního hlediska. Také se musí najít kompromis mezi minimalizací tepelných ztrát a cenou zateplovacího systému.

Zajímavý článek:  Do nové kuchyně na míru spotřebiče se 45 % slevou? Je to možné!

Vypracování projektu
Projekt je základním kamenem celého zateplení. V projektu musí být brány v úvahu výsledky energetického auditu. Projektant musí v projektu myslet na veškeré detaily, jako jsou dilatační spáry, zakončení atik, balkonů, parapetů. V projektu musí být zahrnuty práce jako nové oplechování a jeho napojení na zateplené ostění.

Projektant musí posoudit stav a kvalitu podkladu, na který bude nový zateplovací systém montován., musí myslet na charakter terénu, jeho nadmořskou výšku, orientaci na světové strany, klima. To vše sehrává roli při životnosti systému a také možné vlhkosti.

Výběr zateplovacího systému
U zateplovacích systémů je základními vlastnostmi dlouhá životnost, bezporuchovost a přilnavost lepící vrstvy na vnitřní i vnější straně izolantu. Kvalitní zateplovací systémy se poznají podle dlouhodobému ověřování a certifikátů, které se jsou udělovány podle povinných legislativních předpisů.

Vhodné zateplovací systémy jsou také držiteli různých prestižních ocenění a jsou podrobovány i nepovinným zkouškám a testům. Nejpoužívanější systémy jsou s polystyrénovým izolantem nebo s izolantem z minerální vaty.

Kontrola průběhu montáže
I když budou všechny výše zmíněné zásady dodrženy, stále není zaručen kvalitní a bezchybný výsledek. Stejně důležité je výběr vhodné montážní firmu a její následná kontrola během prací.

Montážní firma by měla být schopna doložit reference nejméně 5 let dozadu. Nejdůležitější ovšem je, aby byla vyškolena na práci s vybraným zateplovacím systémem. Nesmí systém znehodnotit tím, že nezná postup a nedodržuje předepsané technologie.

Během zateplování je potřeba zajistit technický dozor v podobě vyškoleného odborníka od výrobce zateplovacího systému. Ten bude kontrolovat průběh montáže, zda je vše prováděno podle stanovené metodiky a technologií výrobcem.

Za informace ke zpracování tohoto článku děkujeme firmě morez stavební s.r.o. – zateplení fasády Plzeň

1046-0903364058

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *