Nerezová ocel má široké využití

Nerezová ocel je slangový výraz pro korozivzdornou ocel. Jde o vysocelegovanou ocel se zvýšenou odolností proti chemické i elektrochemické korozi. Odolnost proti korozi se určuje podle pasivace povrchu železa. Mnohá prostředí vyhovují materiálu a korozivzdorné oceli odolávají celkové korozi. Ve specifických prostředích se však mohou objevovat různé lokální koroze, proto se přidávají do oceli mimo chrómu i jiné prvky pro zvýšení odolnosti.

Využití nerezové oceli

Korozivzdorné oceli se dělí podle chemického složení a struktury. Nerezová ocel má tři základní skupiny – oceli feritické, martenzitické, austenitické oceli a patří sem i přechodové skupiny. U oceli jde vždy o slitinu železa s uhlíkem, ale obsahují také mnoho legur, chróm, nikl, mangan nebo jiné prvky. Výrobky z nerezu mají uplatnění ve stavebnictví, při výrobě lodí, v automobilovém, potravinářském a chemickém průmyslu.

Některé druhy korozivzdorných ocelí

Austenitická korozivzdorná ocel se využívá v potravinářském průmyslu. Název vznikl podle austenitické struktury dosažené za normální teploty i při teplotách pod bodem mrazu. Tyto druhy oceli mají nízkou mez kluzu, vysokou houževnatost a tažnost. Hodí se ke tváření za studena. Nejsou magnetické, ale zbytkový obsah feritu δ může zapříčinit slabý feromagnetismus.

Zajímavý článek:  Litiny s několika třídami tvrdosti

Feritická korozivzdorná ocel se vyznačuje strukturou feritu α i během teplot běžného tepelného zpracování v intervalu od 750 do 900 °C. Tyto druhy oceli se dělí podle chemického složení na oceli s obsahem chrómu od 11,5 do 13,5 %, oceli s obsahem chrómu od 16 do 18 %, oceli s obsahem chrómu od 20 do 30 %.

Hutní materiál zahrnuje mnoho výrobků

Stavební společnosti, kováři, zámečníci, kutilové a další jedinci využívají mnohé výrobky hutního materiálu. Velmi často se pořizují například různé druhy plotů a oplocení pro domy, areály a zahrady. Kovářská dílna se neobejde bez různých prvků a polotovarů. Stavebníci zase vyhledávají kari sítě, betonářské oceli nebo ocelové nosníky. Hutní materiál nabízí také trubky a nerezové tyče s různým využitím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *