Kořenová čistička: víte, na jakém principu funguje?

Kořenová čistička: víte, na jakém principu funguje?

Drtivá většina z nás si dennodenně uvědomuje, že přírodní zdroje nejsou nevyčerpatelné, slovní spojení „ochrana životního prostředí“ je proto skloňováno stále častěji. Z tohoto důvodu se řada velkých firem, ale také menších korporací snaží svou výrobu zbavit negativních dopadů na životní prostředí nebo tyto vlivy alespoň minimalizovat. Způsobů, jak chránit, udržovat a obnovovat životní prostředí, stejně jako podzemní vody, existuje velké množství. Stále populárnější jsou ovšem takové způsoby, které fungují na pokud možno co nejekologičtějších a nejpřirozenějších principech. Zde je na místě zaměřit svou pozornost na kořenové čističky odpadních vod. Víte, na jakém principu taková kořenová čistírna vlastně funguje a kde nalezne uplatnění? Odpovědi na tyto a spoustu dalších otázek jsou součástí následujících řádků. Pokračování článku