Stavební odpad může být nebezpečný. Na který si při demolici dát pozor?

Ať už likvidujete starou kůlnu za domem, přístavbu nebo dům po prarodičích, měli byste si dát pozor na nebezpečné materiály, které se ve zdech starých příbytků vyskytují. Každá firma zaměřující se na demoliční práce je si moc dobře vědoma toho, že se ve zdech takových příbytků může vyskytnout azbest nebo jiné nebezpečné materiály. Při bourání vzniká stavební odpad, ale ten může být tvořen nejrůznějším odpadem, nejen kamením nebo zeminou, ale také něčím mnohem nebezpečnějším.

Při demolici se nevyhnete ani smíšenému stavebnímu odpadu, v němž najdete kabely nebo třeba beton a cihly s asfaltem. Domy se v minulosti stavěli z lecčeho, dokonce i z azbestu, o kterém se dříve nevědělo, že je tak zdraví škodlivý. I z tohoto důvodu se doporučujeme obrátit na profesionály, pokud budete chtít demolovat kůlnu, dům nebo jen garáž za domem. Profesionálové z Stavby – demolice a bourání s.r.o. vědí, jak správně likvidovat třeba takový azbest. Vědí, jak mají postupovat podle stanovené legislativy.

Jaký stavební odpad je nebezpečný?

Při demoličních prací se musí dávat pozor na zmiňované nebezpečné materiály, které sídlí ve zdech nejednoho domu. Jak jsme zmínili, najdete je hlavně ve starých příbytcích, protože se v minulosti využívaly hodně. Tehdy se opravdu ještě nevědělo, jak zdraví škodlivé jsou.

Zajímavý článek:  Nový dům nebo rekonstrukce? S firmou BOBOX zvládnete obojí!

Za nebezpečný stavební dopad je považován třeba ten, který obsahuje eternit nebo střešní krytinu s prvky azbestu. Taky se do této skupiny řadí odpad, jenž byl znečištěn nebezpečnými látkami nebo který je rovnou obsahuje. Nebezpečnými látkami máme na mysli třeba plechovky od barev nebo obaly od těsnících hmot či plechovky od olejů.

Stavební nebezpečný odpad nepatří do popelnice

Stavební odpad by se měl řádně zlikvidovat, není určen do popelnice. Už vůbec do popelnice nepatří odpad, který je označen za nebezpečný. S takovým odpadem se musí zamířit na skládku, kde bude řádně zlikvidován. Doporučujeme to opravdu nechat na odbornících, kteří i nebezpečný odpad nechají zlikvidovat tak, jak se má, a tak, aby nedošlo k újmě na zdraví.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *